VISA VOOR TURKSE BURGERS

Vanaf 1 januari 2016 moeten Turkse staatsburgers met een gewoon paspoort die zich naar Rusland wensen te begeven, vooraf een Russisch visum krijgen in de Russische consulaire en diplomatieke posten.

Turken die zich al vóór 1 januari 2016 naar de Russische Federatie hebben begeven, kunnen, overeenkomstig artikel 1 van de overeenkomst tussen de Russische Federatie en de Republiek Turkije, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs zonder visum op het grondgebied van de Russische Federatie verblijven en het verlaten, op voorwaarde dat de duur van hun ononderbroken verblijf op het grondgebied van de Russische Federatie niet meer dan 30 dagen bedraagt vanaf de betreding van het grondgebied.