BUITENLANDERS EN STAATLOZEN KUNNEN CHECKEN OF ER TEN AANZIEN VAN HUN PERSOON BEPERKINGEN BESTAAN VOOR HET BETREDEN VAN HET GRONDGEBIED VAN DE RUSSISCHE FEDERATIE

Buitenlanders en staatlozen kunnen checken of er ten aanzien van hun persoon beperkingen bestaan voor het betreden van het grondgebied van de Russische Federatie. Het aanvraagformulier is hier beschikbaar op de website van de Federale Migratiedienst van de Russische Federatie.