Terug

Besluit van de Regering van de Russische Federatie № 635-р van 16 maart 2020

    Volgens het besluit van de Regering van de Russische Federatie № 635-р van 16 maart 2020 wordt vanaf 18 maart 2020 plaatselijke tijd de toegang van buitenlandse staatsburgers en staatlozen tot de Russische Federatie tijdelijk beperkt. Dezelfde regeling geldt ook voor zowel genoemde staatsburgers en staatlozen die vanuit de Republiek Belarus (Wit-Rusland) aankomen als voor de staatsburgers van de Republiek Belarus zelf. Visumaanvragen en de afgifte van alle types van visa aan buitenlandse burgers en staatslozen in de diplomatieke en consulaire posten van de Russische Federatie worden tijdelijk opgeschort. Dit besluit is niet van toepassing aan geaccrediteerde of aangewezen ambtenaren van buitenlandse diplomatieke en consulaire posten in de Russische Federatie, internationale organisaties en diens vertegenwoordigingen, andere officiële vertegenwoordigingen van buitenlandse staten die zich op het grondgebied van de Russische Federatie bevinden, noch aan familieleden van genoemde personen, bestuurders van de vrachtwagens in het internationaal verkeer, bemanningen van lucht-, zee- en rivierschepen, trein- en locomotiefbrigades van het international spoorwegverkeer, leden van officiële delegaties en personen die in het bezit zijn van diplomatieke, dienst en gewone visa die in verband met het overlijden van een naaste familielied werden afgegeven, personen die in het bezit van Russiche verblijfsvergunning zijn en personen die op doorreis zijn via de Russische luchthavens.

    Vanaf 18 maart 2020 wordt ook de afgifte van visa in de vorm van een e-visum aan buitenlanders tijdelijk opgeschort.