Buitenlandse staatsburgers en staatlozen die een werkvergunning, tijdelijke verblijfsvergunning of verblijfstitel in de Russische Federatie wensen te verkrijgen, alsook diegenen die staatsburger van de Russische Federatie willen worden of een certificaat van hun taalvaardigheid willen ontvangen, kunnen examen bij Poesjkin Staat Russisch Taleninstituut afleggen.

Er zijn twee certificatie centra bij Russische als vreemde taal in België, die de partners van het taleninstituut zijn.

 

- Certificatie centrum voor taalcursussen in het Russisch Centrum voor Wetenschap en Cultuur in Brussel

Contactgegevens:

Tel: +32 26 40 99 93, +32 22 19 01 33

E-mail: belgium@rs.gov.ru, school@bel.rs.gov.ru

rue du Meridien, 21 1210 Brussel

Degenen die willen examen afleggen, moeten een online aanvraagformulier invullen.

 

- Certificatie centrum bij het onderwijscentrum voor kinderen en jongeren "De Nieuwe Generatie" (Antwerpen)

Contactgegevens:

N.Pavlovich, algemeen directeur van het onderwijscentrum "De Nieuwe Generatie".

+32 483 31 48 88

E-mail: nieuwegeneratie@hotmail.com

Grigoryan, plaatsvervanger algemeen directeur van het onderwijscentrum "De Nieuwe Generatie".

+32483 59 75 65

E-mail: ng.testbureau@hotmail.com

Duinstraat 102, 2060 Antwerpen

Degenen die willen examen afleggen, moeten een online aanvraagformulier invullen.

 

TORFL is een internationaal examen om het vaardigheidsniveau van de Russische taal te bepalen.

 

De programma's zijn ontworpen in overeenstemming met het systeem van vaardigheidsniveaus in vreemde talen, ontwikkeld onder auspiciën van de Raad van Europa, rekening houdend met de aanbevelingen van ALTE (Association of Language Testers in Europe). Als een kandidaat met succes voor het examen slaagt, krijgt hij/zij een permanent certificaat met vermelding van het niveau van de taalvaardigheid.

U kunt het examen zowel persoonlijk als online afleggen.

De test voor elk niveau bestaat uit vijf onderdelen:

-Woordenschat. Grammatica;

-Lezen;

-Auditie;

-Brief;

-Gesprek.

 

U kunt een van de 6 certificatieniveaus kiezen:

TEN - Élémentaire niveau (A1);

TBN- Basis niveau (A2);

TORFL-1 – De eerste certificatieniveau (B1);

TORFL-2 – De tweede certificatieniveau (B2);

TORFL-3 – De derde certificatieniveau (C1);

TORFL-4 - De vierde certificatieniveau (C2).