Elektronische visa voor de regio’s Kaliningrad en Leningrad en de stad Sint-Petersburg

 

Belgische burgers die voor zakelijke, humanitaire of toeristische doeleinden naar de regio Kaliningrad komen, kunnen een elektronisch visum verkrijgen op de speciale website van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie (http: //electronic-visa.kdmid. ru /).

U vindt de lijst met landen waarvan de burgers een elektronisch visum kunnen ontvangen om naar de regio Kaliningrad te gaan op de volgende website: https://electronic-visa.kdmid.ru/klgd_country_nl.html.

Een elektronisch visum wordt gratis verstrekt op basis van een verzoek van een buitenlandse burger, elektronisch ingevuld op de speciale website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie minimum 4 kalenderdagen vóór de geplande inleverdatum, een foto moet bijgevoegd worden als een elektronisch bestand. Er zijn geen andere documenten vereist om een elektronisch visum te verkrijgen.

Elektronische visa worden afgegeven voor een periode van 30 dagen vanaf de datum van afgifte en geven de buitenlanders het recht om tot 8 dagen na de datum van binnenkomst in de Russische Federatie te verblijven.

Elektronische visa voor een bezoek aan de regio Kaliningrad zijn alleen geldig voor het binnenkomen en verlaten van het grondgebied van de Russische Federatie bij de volgende controleposten aan de grens van de Russische Federatie op het grondgebied van de regio Kaliningrad: https: / /electronic-visa.kdmid.ru/klgd_checkpoint_en.html.

Buitenlandse burgers die een elektronisch visum hebben ontvangen om naar de regio Kaliningrad te reizen, mogen alleen binnen het grondgebied van de regio Kaliningrad verblijven en zich verplaatsen. Hun binnenkomst in de rest van het grondgebied van de Russische Federatie met het oog op doorreis of uitgang uit de regio Kaliningrad, ook via luchthavens zonder overstappen, is onmogelijk.

Vanaf 1 oktober 2019 wordt een vergelijkbare toegangsprocedure ingevoerd voor buitenlandse burgers die naar Sint-Petersburg en de regio Leningrad komen. De controlepunten aan de grens van de Russische Federatie op het grondgebied van de regio Leningrad zijn als volgt:https://electronic-visa.kdmid.ru/spb_checkpoint_en.html