Elektronische visa voor de regio’s Kaliningrad en Leningrad en de stad Sint-Petersburg

 

    Volgens het besluit van de Regering van de Russische Federatie № 635-р van 16 maart 2020 worden vanaf 18 maart 2020 visumaanvragen en de afgifte van alle types van visa aan buitenlandse burgers en staatslozen in de diplomatieke en consulaire posten van de Russische Federatie tijdelijk opgeschort. Dit besluit is niet van toepassing aan geaccrediteerde of aangewezen ambtenaren van buitenlandse diplomatieke en consulaire posten in de Russische Federatie, internationale organisaties en diens vertegenwoordigingen, andere officiële vertegenwoordigingen van buitenlandse staten die zich op het grondgebied van de Russische Federatie bevinden, noch aan familieleden van genoemde personen, bestuurders van de vrachtwagens in het internationaal verkeer, bemanningen van lucht-, zee- en rivierschepen, trein- en locomotiefbrigades van het international spoorwegverkeer, leden van officiële delegaties en personen die in het bezit zijn van diplomatieke, dienst en gewone visa die in verband met het overlijden van een naaste familielied werden afgegeven, personen die in het bezit van Russiche verblijfsvergunning zijn en personen die op doorreis zijn via de Russische luchthavens.

    Vanaf 18 maart 2020 wordt ook de afgifte van visa in de vorm van een e-visum aan buitenlanders tijdelijk opgeschort.

 

Belgische burgers die voor zakelijke, humanitaire of toeristische doeleinden naar de regio Kaliningrad komen, kunnen een elektronisch visum verkrijgen op de speciale website van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie (http: //electronic-visa.kdmid. ru /).

U vindt de lijst met landen waarvan de burgers een elektronisch visum kunnen ontvangen om naar de regio Kaliningrad te gaan op de volgende website: https://electronic-visa.kdmid.ru/klgd_country_nl.html.

Een elektronisch visum wordt gratis verstrekt op basis van een verzoek van een buitenlandse burger, elektronisch ingevuld op de speciale website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie minimum 4 kalenderdagen vóór de geplande inleverdatum, een foto moet bijgevoegd worden als een elektronisch bestand. Er zijn geen andere documenten vereist om een elektronisch visum te verkrijgen.

Elektronische visa worden afgegeven voor een periode van 30 dagen vanaf de datum van afgifte en geven de buitenlanders het recht om tot 8 dagen na de datum van binnenkomst in de Russische Federatie te verblijven.

Elektronische visa voor een bezoek aan de regio Kaliningrad zijn alleen geldig voor het binnenkomen en verlaten van het grondgebied van de Russische Federatie bij de volgende controleposten aan de grens van de Russische Federatie op het grondgebied van de regio Kaliningrad: https: / /electronic-visa.kdmid.ru/klgd_checkpoint_en.html.

Buitenlandse burgers die een elektronisch visum hebben ontvangen om naar de regio Kaliningrad te reizen, mogen alleen binnen het grondgebied van de regio Kaliningrad verblijven en zich verplaatsen. Hun binnenkomst in de rest van het grondgebied van de Russische Federatie met het oog op doorreis of uitgang uit de regio Kaliningrad, ook via luchthavens zonder overstappen, is onmogelijk.

Vanaf 1 oktober 2019 wordt een vergelijkbare toegangsprocedure ingevoerd voor buitenlandse burgers die naar Sint-Petersburg en de regio Leningrad komen. De controlepunten aan de grens van de Russische Federatie op het grondgebied van de regio Leningrad zijn als volgt:https://electronic-visa.kdmid.ru/spb_checkpoint_en.html

 

Over de bemiddeling en fouten bij het verkrijgen van een elektronisch visum om bepaalde regio's van de Russische Federatie te bezoeken

We volgen nauwkeurig de situatie met elektronische visa die buitenlanders het recht geven om bepaalde regio's van de Russische Federatie te bezoeken. Sinds kort verschijnen steeds vaker publicaties op verschillende websites van reisbureaus en twijfelachtige intermediairs die geld verdienen door het verlenen van diensten voor het afgeven van elektronische visa naar de Russische Federatie. De kosten van dergelijke diensten zijn zeer aanzienlijk en variëren van 15 tot 40 euro. Natuurlijk betwisten we op geen enkele manier het recht van buitenlandse burgers om naar eigen goeddunken hun geld uit te geven, maar wij wouden u eraan herinneren dat het elektronische visum om bepaalde regio's van Rusland te bezoeken gratis en enkel op de gespecialiseerde website van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken (https://evisa.kdmid.ru/) wordt uitgegeven. Om het te ontvangen, heeft u geen uitnodigingen, bevestiging van hotelreserveringen of andere documenten nodig die het doel van de reis naar de Russische Federatie bevestigen.

Het elektronische visum is afgegeven over vier kalenderdagen na de datum van indiening van de ingevulde aanvraag. Daarom hebben beloften van intermediairs om de behandeling van de aanvraag te bespoedigen en dringend visum te verkrijgen, ook voor extra geld, geen basis. Bovendien is de tussenpersoon die een aanvraag voor een elektronisch visum voor een andere persoon indient, ook niet immuun voor fouten bij het invullen van persoonlijke gegevens, waardoor een buitenlandse reiziger de Russische grens niet kan passeren.

U hoeft ook niet te vergeten dat een elektronisch visum evenals een papieren visum geen toegang tot het grondgebied van de Russische Federatie garandeert. De definitieve beslissing of buitenlandse burgers het land mogen binnenkomen,  wordt genomen bij het grenscontrolepunt op de staatsgrens, wat in het algemeen overeenkomt met de internationale praktijk.

U kunt in de media ook veel opmerkingen vinden over de moeilijkheden bij het passeren van de staatsgrens, het uitwijzing van buitenlandse burgers uit Rusland als gevolg van fouten in het elektronische visum of schending van de verblijfsperiode. Een analyse van de redenen daarvan wijst op bijna één oorzaak: gewone onoplettendheid en het negeren van de instructies voor het aanvragen van een elektronisch visum, dat een essentieel onderdeel is van het proces van het invullen van de relevante aanvraag. In de instructies vindt u een gedetailleerde uitleg met voorbeelden hoe de achternaam, voornaam, inclusief het invoeren van letters met diakritische tekens, en andere persoonlijke gegevens correct moeten ingevuld zijn. Een groot deel van de instructies is gewijd aan de juiste berekening van de verblijfsduur en de datum van vertrek van een buitenlander uit Rusland om de situatie te voorkomen dat de administratieve verantwoordelijkheid op buitenlandse burger voor overtreding van de Russische migratiewetgeving wordt gelegd.

Tenslotte wouden we aanwijzen dat een elektronisch visum wordt afgegeven op basis van een persoonlijke aanvraag van een buitenlandse burger, en niet van intermediairs. Het bezoek naar Rusland zal aangenaam zijn als het visumaanvraag juist en correct wordt ingediend.