VISUMAANVRAAGCENTRA VOOR RUSLAND 

Voor een Russisch visum raden wij u aan om dit aan te vragen via het Visumaanvraagcentra voor Rusland in Brussel (adres: Emile De Motlaan 19/21, 5e verd., 1000 Brussel, website http://www.vfsglobal.com/Russia/Belgium/ , openingsuren: van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00, tel. +32 2 80 80 760, e-mail: info.rusbrussels@vfshelpline.com) of in Antwerpen (adres: 3de verdieping , Jan Van Rijswijcklaan 158, 2018, Antwerpen, website http://www.vfsglobal.com/Russia/Belgium/ , openingsuren: van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00, tel. +32 2 80 80 760, e-mail: info.rusantwerp@vfshelpline.com).

Doel van Visumaanvraagcentra is een betere dienstverlening aan buitenlandse burgers en staatlozen die een visum voor de Russische Federatie aanvragen, de procedure voor de behandeling van de dossiers sneller en eenvoudiger te laten verlopen, en ervoor te zorgen dat de visumaanvragers de gunstigste voorwaarden krijgen.

De visumaanvraagcentra zijn officieel gemachtigd om visumdossiers te aanvaarden en te behandelen, evenals de consulaire kosten te innen, voor particulieren en ondernemingen of organisaties (zoals reisagentschappen) alvorens deze voor onderzoek over te maken aan de diplomatieke missies en consulaire posten van de Russische Federatie, evenals paspoorten met visa uit te reiken. De werknemers van de visumaanvraagcentra beantwoorden de vragen van de aanvragers in verband met de visumaanvraagformulieren, over de lijst van de vereiste documenten, de leveringsmodaliteiten en -termijnen van de visa, enz.

De eindbeslissing over de toekenning of weigering van een visum wordt alleen genomen door de diplomatieke missies of consulaire posten van de Russische Federatie.

Een buitenlandse burger of een staatloze mag zijn dossier alleen rechtstreeks indienen bij de Russische diplomatieke missie of consulaire post als hij een visum vraagt voor zichzelf of voor zijn familieleden (echtgenoot/echtgenote en kinderen) bij een gezamenlijke reis. Maar uitsluitend op voorafgaande afspraak. Voor elk dossier moet een afzonderlijke afspraak worden gemaakt.

De volgende categorieën van buitenlandse burgers mogen hun visumaanvraag rechtstreeks bij de Consulaire afdeling van de Ambassade indienen op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 zonder voorafgaande afspraak:

- Het personeel van de federale en gewestelijke ministeries en diensten van het Koninkrijk België (de aanvragen moeten door de aanvragers persoonlijk worden ingediend ofwel via de officiële bodes van desbetreffend ministerie of dienst);

- Houders van diplomatieke of dienstpaspoorten van de buitenlandse diplomatieke en consulaire missies die bij de FOD Buitenlandse zaken van België geaccrediteerd zijn, evenals het personeel van de internationale organisaties met zetel in België die zich officieel naar Rusland begeven (de aanvragen moeten door de aanvragers persoonlijk worden ingediend ofwel via de officiële bodes van desbetreffende internationale missies of organisaties);

- De genodigden van het personeel van de Belgische diplomatieke en consulaire missies met accreditatie in Rusland;

- Buitenlandse burgers en staatlozen bij een dringend vertrek naar de Russische Federatie ingevolge overlijden of ernstige ziekte van een naaste.

Ondernemingen en organisaties, met inbegrip van reisbureaus en andere tussenstructuren die zorgen voor de visa van hun werknemers en klanten ongeacht het doel van hun reis naar Rusland, mogen zich uitsluitend wenden tot de visumaanvraagcentra.

De visumaanvraagcentra voor Rusland rekenen voor hun prestaties een vast tarief van €28 aan, dat volledig naar de visumaanvraagcentra gaat. De kosten voor de prestaties mogen niet worden verward met de consulaire kosten voor de Russische diplomatieke missies of consulaire posten. De consulaire kosten worden vastgelegd in de overeenstemming met de overeenkomst van 25.05.2006 tussen de Russische Federatie en de Europese Gemeenschap inzake de versoepeling van de afgifte van visa aan burgers van de Europese Unie en de Russische Federatie.

Als u over de werking van de visumaanvraagcentrum een klacht (onbevredigende prestaties, lange wachtrijen, weinig correct gedrag van het personeel enz.) of een suggestie heeft om hun werk te verbeteren, kunt u die sturen naar het adres van de Consulaire afdeling van de Ambassade van Rusland: Emile de Motlaan 19/21, 7e verdieping, 1000 Brussel of op ons e-mailadres rusconsbru@gmail.com.