VISUMAANVRAAGCENTRA VOOR RUSLAND 

Visumaanvraagcentra voor Rusland VFS Global (in Brussel op het adres: Emile De Motlaan 19/21, 5e verd., 1000 Brussel, website http://www.vfsglobal.com/Russia/Belgium/ , openingsuren: van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00, tel. +32 2 80 80 760, e-mail: info.rusbrussels@vfshelpline.com en in Antwerpen op het adres: 3de verdieping , Jan Van Rijswijcklaan 158, 2018, Antwerpen, website http://www.vfsglobal.com/Russia/Belgium/ , openingsuren: van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00, tel. +32 2 80 80 760, e-mail: info.rusantwerp@vfshelpline.com) functioneren in de consulaire kiesdistricten van de Russische Ambassade in Brussel en het Consulaat-generaal in Antwerpen om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren aan personen die visumaanvragen voor toegang tot de Russische Federatie indienen.

Het doel van deze centra is om visumaanvraagprocedure te versnellen en te vereenvoudigen, om ervoor te zorgen dat de visumaanvragers de gunstigste voorwaarden krijgen, om hen te informeren over de regels van aankomst en verblijf op het grondgebied van de Russische Federatie, om de dossierstukken te controleren en om de aanvragers bij de consulaire afdeling van de ambassade of het consulaat-generaal in Antwerpen te vertegenwoordigen bij het indienen van hun aanvragen.

De eindbeslissing over de toekenning of weigering van een visum, evenals de aflevering van een visum blijft het voorrecht van de consulaire vertegenwoordigingen van de Russische Federatie.

Geïnteresseerde partijen mogen visumaanvragen rechtstreeks indienen bij de Russische consulaire post. Daarvoor moeten ze een electronische afspraak maken op de volgende website: http://brussels.kdmid.ru/.

Om gevallen van fraude met electronisch afspraaksysteem uit te sluiten, aanvaardt de buitenlandse instelling alleen documenten van degenen die hun persoonlijke gegevens tijdens de registratie van de aanvraag in het systeem hebben ingevoerd. In geval dat de gegevens in het electronische afspraaksysteem komen niet overeen met de gegevens van de aanvrager, die een visumaanvraag bij de buitenlandse instelling wil indienen, worden ze niet aanvaard. Één geboekte tijdslot in het electronisch systeem biedt de aanvrager de mogelijkheid om slechts één dossier in te dienen.

De volgende categorieën van buitenlandse burgers mogen hun visumaanvraag rechtstreeks bij de Consulaire afdeling van de Ambassade indienen op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.30 zonder voorafgaande afspraak:

- Het personeel van de federale en gewestelijke ministeries en diensten van het Koninkrijk België (de aanvragen moeten door de aanvragers persoonlijk worden ingediend ofwel via de officiële bodes van desbetreffend ministerie of dienst);

- Houders van diplomatieke of dienstpaspoorten van de buitenlandse diplomatieke en consulaire missies die bij de FOD Buitenlandse zaken van België geaccrediteerd zijn, evenals het personeel van de internationale organisaties met zetel in België die zich officieel naar Rusland begeven (de aanvragen moeten door de aanvragers persoonlijk worden ingediend ofwel via de officiële bodes van desbetreffende internationale missies of organisaties);

- De genodigden van het personeel van de Belgische diplomatieke en consulaire missies met accreditatie in Rusland;

- Buitenlandse burgers en staatlozen bij een dringend vertrek naar de Russische Federatie ingevolge overlijden of ernstige ziekte van een naaste.

Ondernemingen en organisaties, met inbegrip van reisbureaus en andere tussenstructuren die zorgen voor de visa van hun werknemers en klanten ongeacht het doel van hun reis naar Rusland, mogen zich uitsluitend wenden tot de visumaanvraagcentra.

De visumaanvraagcentra voor Rusland rekenen voor hun prestaties een vast tarief van €28 aan, dat volledig naar de visumaanvraagcentra gaat. De kosten voor de prestaties mogen niet worden verward met de consulaire kosten voor de Russische diplomatieke missies of consulaire posten. De consulaire kosten worden vastgelegd in de overeenstemming met de overeenkomst van 25.05.2006 tussen de Russische Federatie en de Europese Gemeenschap inzake de versoepeling van de afgifte van visa aan burgers van de Europese Unie en de Russische Federatie.

Als u over de werking van de visumaanvraagcentrum een klacht (onbevredigende prestaties, lange wachtrijen, weinig correct gedrag van het personeel enz.) of een suggestie heeft om hun werk te verbeteren, kunt u die sturen naar het adres van de Consulaire afdeling van de Ambassade van Rusland: Emile de Motlaan 19/21, 7e verdieping, 1000 Brussel of op ons e-mailadres rusconsbru@gmail.com.