Op 1 juli 2002 is de federale nationaliteitswet van de Russische Federatie in voege getreden. Op 14 november 2002 keurde de President van de Russische Federatie bij decreet het «Reglement inzake de onderzoeksprocedure van nationaliteitskwesties van de Russische Federatie» goed.

Overeenkomstig bovengenoemde reglementaire teksten is de consulaire dienst gemachtigd om de volgende nationaliteitskwesties te behandelen:

Toekenning van de Russische nationaliteit aan de kinderen door afstamming indien een of beide ouders de Russische nationaliteit bezitten.

De naturalisatie, zonder proeftijdvoorwaarden van buitenlandse of staatloze kinderen van wie een of beide ouders de Russische nationaliteit hebben en zijn ingeschreven bij de Consulaire dienst van de Ambassade.

De verwerving zonder proeftijdvoorwaarden van de Russische nationaliteit door buitenlanders of staatlozen, die achttien jaar of ouder zijn en handelingsbekwaam zijn, van wie een van de ouders met de Russische nationaliteit in Rusland woont.

De verwerving van de Russische nationaliteit door buitenlanders of staatlozen, die achttien jaar of ouder zijn en handelingsbekwaam zijn, wegens buitengewone diensten aan de Russische Federatie.

Het verlies, zonder proeftijdvoorwaarde, van de Russische nationaliteit door meerderjarige personen die gewoonlijk in België verblijven.

Het verlies van de Russische nationaliteit van kinderen gelijktijdig met hun ouders, een van de ouders of de enige ouder, op voorwaarde dat ze ingeschreven zijn bij de Consulaire dienst van de Ambassade.

Het verlies van de Russische nationaliteit door kinderen die zijn geadopteerd door buitenlanders die gewoonlijk in België verblijven.