Conformement à la procedure etablie par la legislation russe, l'entree dans la Federation de Russie et la sortie de la Federation de Russie pour les citoyens etrangers et les personnes sans citoyennete qui se rendent en Russie comme spectateurs d'evenements sportifs, qui auront lieu du 17 juin au 2 juillet 2017 dans le cadre de la Coupe des Confederations de la FIFA 2017 dans les villes de Moscou, Saint-Petersbourg, Sotchi et Kazan et du 14 juin au 15 juillet 2018 dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 dans les villes de Moscou, Saint-Petersbourg, Sotchi, Kazan, Ekaterinbourg, Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Rostov-on-Don, Samara, Saransk, Volgograd, sont possibles sans visa avec des documents d'identite valides et reconnus par la Federation de Russie et la carte personnalise de spectateur.

L’information detaillee sur les formalites d'obtention d’une carte personnalise de spectateur (un passeport de supporteur) pour les matches de football de la FIFA Coupe des Confederations 2017, l’exemple d’un passeport de supporteur, ainsi que l’information utile additionnelle sur les matches sont disponibles sur les sites web: www.fan-id.ru, www.welcome2018.com.

Informatie van de Consulaire Afdeling

In overeenstemming met de Russische kalender van feestdagen in 2017 is de Consulaire afdeling gesloten van 1 tot 8 januari, op 23 en 24 februari, op 8 maart, op 1,8 en 9 mei, op 12 juni en op 6 november.

Nieuwsbrief

Vanaf 1 Januari 2016 zijn Turkse burgers die over gewone paspoorten beschikken, verplicht om een Russisch visum aan te vragen op de voorgeschreven wijze van de Russische Federatie.

Indien Turkse burgers zijn aangekomen in de Russische Federatie voor 1 Januari 2016, mogen zij, overeenkomstig met het artikel 1 van de overeenkomst tussen de Russische Federatie en de Turkse Federatie verblijven en uitreizen van de Russische Federatie zonder visa op grond van een geldig document dat de identiteit bewijst, op voorwaarde dat de duur van hun verblijf op het grondgebied van de Russische Federatie niet meer dan 30 dagen is na datum van aankomst.

Wij raden u aan uw aanvragen van een Russisch visum bij het Russische Visumcentrum in te dienen die vanaf 20 oktober 2016 in Brussel open is en op het volgende adres is gevestigd: Avenue Emile De Mot, 19/21, 5th floor, 1000 Brussels, website http://www.vfsglobal.com/Russia/Belgium/, openingsuren: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00, tel. +32 2 80 80 760, e-mail: info.rusbrussels@vfshelpline.com.

Het Russische Visumcentrum werd geopend met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan buitenlandse burgers en staatlozen, die visa aanvragen om in de Russische Federatie in te reizen, de aanvragprocedure te versnellen en te vereenvoudigen en de meest comfortabele condities voor de aanvragers te creëren. Behalve in Brussel werkt ook een ander visumbalie in Antwerpen.

Visacentra zijn officieel gemachtigd om documenten voor visa, met inbegrip van de consulaire kosten van particulieren en diverse bedrijven en organisaties (inclusief reisbureaus) te ontvangen, te verwerken en ter behandeling in de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Russische Federatie door te geven. Ze zijn ook gemachtigd tot het uitgeven van paspoorten met visa die klaar zijn. Het personeel van de visacentra consulteert de aanvragers over vragen aangaande het invullen van het visumaanvraagformulier, de set van documenten die nodig zijn voor het verkrijgen van een visum, de procedure en de duur daarvan.

De uiteindelijke beslissing om een visum uit te geven of te weigeren, wordt rechtstreeks door de Russische diplomatieke vertegenwoordigingen en consulate genomen.

Een buitenlandse burger of een staatloze persoon zijn gerechtigd om direct een visum aan te vragen bij de Consulaire Afdeling van de Russische Ambassade in Belgi? alleen maar via een afspraak en op voorwaarde van een persoonlijk aanwezigheid van de visumaanvrager. Voor elke visumaanvrager moet er een eigen afspraak gemaakt worden.

Indien hij/zij een visumaanvraag voor de naaste familieleden doet, moet hij/zij een attest van gezinssamenstelling vertonen en voor elke familielid een aparte afspraak maken.

Volgende categorieën van buitenlandse burgers kunnen op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 zonder afspraak rechtstreeks bij de Consulaire afdeling van de Ambassade documenten voor visa indienen:

1. Medewerkers van de federale en regionale ministeries en overheden van het Koninkrijk België (de documenten worden rechtstreeks door de aanvragers of door de officiële koerierdienst van het ministerie of de overheid ingediend,);

2. Houders van diplomatieke of dienstpaspoorten die bij de in België geaccrediteerde diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen van de vreemde staten werken, evenals medewerkers van internationale organisaties met hoofdkwartier in Brussel die naar Rusland op officieel bezoek gaan (de documenten worden rechtstreeks door de aanvragers of door de officiële koerierdienst van de vertegenwoordigingen of organisatiesingediend);

3. Gasten van in Rusland geaccrediteerde medewerkers van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van België;

4. Buitenlandse burgers die dringend naar de Russische Federatie moeten reizen vanwege een overlijden of zware ziekte van naaste familieleden.

Wat bedrijven en organisaties betreft, met inbegrip van reisbureaus en andere intermediaire bedrijven betrokken bij het aanvragen van Russische visa voor hun medewerkers en klanten (ongeacht het doel van hun reis naar Rusland), deze moeten aanvragen voor het verkrijgen van Russische visa uitsluitend bij het Visumcentrum indienen.

Voor hun diensten brengt het Visumcentrum een vaste vergoeding van 28 euro in rekening. De servicekosten moeten niet verward worden met de consulaire kosten, die in rekening worden gebracht door de Ambassade of de Consulaire Afdeling van de Ambassade. De kosten van de consulaire vergoedingen zijn vastgesteld in overeenstemming met de overeenkomst tussen de Russische Federatie en de Europese Gemeenschap inzake de versoepeling van de afgifte van visa aan burgers van de Russische Federatie en de Europese Unie gesloten op 1 juni 2007.

Als u een klacht heeft over het werk van het Visumcentrum (bijvoorbeeld een laag serviceniveau, lange wachtrijen, onjuist gedrag van het personeel, enz.) of suggesties heeft betreffende de werkwijze, kunt u deze schriftelijk indienen aan het adres van de Consulaire Afdeling van de Ambassade: Rue Roberts Jones 78, 1180 Bruxelles, of aan e­mail rusconsbru@gmail.com. Uw klacht of suggestie zal zorgvuldig worden bekeken en u zult een uitgebreid antwoord krijgen.

Foreign and stateless persons can verify whether there are any restrictions concerning their entry on the territory of the Russian Federation. The request form is available on the website of the Federal migration service of the Russian Federation here.

INFORMATIE OVER CONSULAIRE AFDELING

Consulaire afdeling van de Ambassade:
Alexander MAKAROV, Hoofd van de Consulaire Afdeling

Adres: 1180 Ukkel, Roberts Jones straat, 78
Openingstijden:

Maandag, Woensdag en Vrijdag enkel na afspraak indien de aanvrager zich persoonlijk aanbiedt. Afspraken kunnen gemaakt worden via deze link.

Tel..+32 (0) 2-374-34-00
Fax +32 (0) 2-375-94-15
E-mail: rusconsbru@gmail.com
Web:  belgium.mid.ru/section-consulaire