Algemene informatie

Het visumaanvraag kan niet behandeld worden indien er een van de vereiste documenten ontbreekt.

De Consulaire sectie aanvaardt geen visumdossiers die per post zijn opgestuurd.

De medewerkers van de Consulaire afdeling zijn gerechtigd om alle andere documenten en informatie aan te vragen die zij voor een visumaanvraag nodig beschouwen.

De bezoekers kunnen visumaanvragen rechtstreeks bij de Consulaire afdeling van de Ambassade indienen op maandag, woensdag en vrijdag enkel na afspraak en op voorwaarde van een persoonlijk aanwezigheid van de visumaanvrager. De aanvrager heeft het recht de documenten voor zichzelf en zijn familieleden in te dienen (enkel van de echtgenoot/echtgenote en kinderen) op vertoon van een attest van gezinssamenstelling die door het stadhuis van de gemeente waarin u woont uitgereikt is.

Alle consulaire handelingen worden uitsluitend met Bancontactkaart betaald bij indiening van het dossier. Kredietkaarten (Visa, Master Card enz.) worden niet aanvaard.

De visumaanvraag kan ten vroegste 3 maanden voor de datum van de voorziene reis ingediend worden.

Op de dag van een viusumaflevering kan de reiziger het Russische grondgebied niet binnenkomen, dat kan alleen over 24 uur na een visumaflevering.

De aanvragers controleren zelf hun visum (geldigheidsdatums van de visa, schrijfwijze van naam en voornaam in het Nederlands, geboortedatum, paspoortnummer, geslacht) voordat ze de Consulaire sectie verlaten. De Consulaire sectie is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de visa.

De consulaire kosten worden betaald voor het onderzoek van het dossier en zijn niet terugbetaalbaar indien het visum geweigerd wordt.

Documenten voor het WERK- OF STUDIEVISUM:

  • het originele paspoort die 18 maanden na de vervaldatum van het visum geldig is en minstens twee lege pagina’s heeft;

    N.B. Voor een werkvisum voor meerdere inreizen (hoogopgeleide specialisten) dat wordt afgeleverd voor DRIE jaar, moet het paspoort geldig zijn tot zes maanden na de vervaldatum van het visum. Indien het paspoort vervalt voor de datum vermeld op de uitnodiging, zal de Consulaire sectie de geldigheid van het visum verkorten zodat het paspoort 6 maanden geldig is na de vervaldatum van het visum, of de aanvrager voorstellen een nieuw paspoort te verkrijgen.

  • Ingevuld in het Russisch of in het Engels visumaanvraagformulier, waar de aavrager zijn ondertekening en de datum op zet;
  • een foto van 3,5x4,5 cm die op het formulier is gekleefd (zonder nietjes):

de foto moet recent zijn genomen.

De foto moet 35mm breed en 45mm hoog zijn.

De foto moet duidelijk zijn, niet geplooid of beschreven.

De achtergrond moet effen en licht van kleur (lichtblauw, lichtgrijs) zijn.

reisverzekering: het originele verzekeringsattest voor ziekte en repatriëring of het uittreksel uit het contract.

Het originele verzekeringsattest voor ziekte en repatriëring geleverd door een Russische verzekeringsmaatschappij of door een Belgische maatschappij moet het nummer van het contract vermelden, de naam van de verzekerde, de verblijfsdatums in Rusland en de stempel van de verzekeraar.

Lijst van verzekeraars waarvan de verzekeringen geldig zijn in Rusland

AIG
AIM
AXA
CORIS
EUROPESE
EUROPE ASSISTANCE
MONDIAL ASSISTANCE
GLOBAL VOYAGER
INTERNATIONAL SOS
IPA
TOURING

Deze lijst is niet beperkend. De reiziger dient zich tot zijn verzekeraar te wenden voor het verkrijgen van een Attest van geldigheid van verzekering.

Het uittreksel uit het contract (in het Russisch, Frans of Engels) moet de naam vermelden, de verzekerde periode die precies overeenkomt met de datums van de uitnodiging, en de bevestiging dat de verzekering geldig is op het grondgebied van Rusland.

Een attest over de afwezigheid van een HIV-infectie.

Bewijs van verblijf:

Het origineel van de uitnodiging afgeleverd door de FMS (Federale Migratiedienst) van Rusland.

Levertijd

De levertijd voor een werk- of studievisum voor één of twee inreizen is binnen 3 en 5 werkdagen. Een werkvisum voor meerdere inreizen (hoogopgeleide specialisten) kan uitgegeven worden op de volgende dag na indiening van de visumaanvraag.